Mölnlycke Health Care Klinipro

Švédsko 


Mölnlycke Health Care s.r.o

Mezinárodní společnost Mölnlycke Health Care s.r.o. je předním světovým výrobcem jednorázových chirurgických prostředků, prostředků pro ošetřování ran a také poskytovatelem služeb v oblasti zdravotnictví.

Výrobní závod v Karviné byl založen společností Mölnlycke Health Care v roce 2002, kdy továrna zahájila produkci jednorázových chirurgických setů ProcedurePak. V roce 2003 byla spuštěna poloautomatizovaná výroba chirurgických roušek BARRIER, která byla v průběhu roku 2009 z velké části přemístěna do Thajska a hlavní výrobní činností karvinského závodu se tedy stala, již výše zmíněná, produkce setů ProcedurePak.

V roce 2008 společnost reagovala na rostoucí poptávku po zakázkových setech a došlo k rozsáhlé expanzi továrny v Karviné. Komplex se rozrostl o několik velkokapacitních skladů a rovněž došlo k vylepšení zázemí pro zaměstnance. Rozvoj společnosti přispěl především ke vzniku nových pracovních míst, díky čemuž se továrna začala významně podílet na hospodářském růstu karvinského regionu a stala se jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Karviné.

Během všech fází výroby je přísně dbáno na maximální kvalitu a dodržování všech závazných předpisů a nařízení, jakož i všech právních norem platných na území České republiky. Systém řízení jakosti je v souladu jak s evropským nařízením pro zdravotnické prostředky MDD 93/42/EEC tak i s mezinárodními standardy ISO 13485:2003 a ISO 14001:1996 (systém řizení ochrany životního prostředí), pro které je i certifikován.

Společnost, prostřednictvím dodržování všech závazných předpisů, nařízení a právních norem platných na území České republiky, usiluje o zajištění maximální spolehlivosti a jakosti výrobků a služeb v zájmu bezpečnosti pacientů, spokojenosti zákazníků a vynikající obchodní spolupráce.

Kontakt:

Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.
Na Novém Poli 382/1 733 01
Karviná - Staré Město
Česká republika
Tel:  +420 731 488 996
Fax: +420 597 017 761