Průmyslová zóna Nové Pole - Karviná

 


AKTUALITY..... co se děje na zóně

 

9.5. 2014

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil společně s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem Moravskoslezský kraj. Jednali o vývoji a perspektivě investic v průmyslové zóně Nové Pole v Karviné a s rektory vysokých škol o podpoře zahraničních studentů na regionálních univerzitách.

Zástupci lokality Nové Pole představili oběma členům vlády dosavadní realizované investice, ale také vývoj a perspektivu zóny v Karviné, která se v 90. letech stala pilotním projektem průmyslových zón v České republice.

Premiér Bohuslav Sobotka a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek navštívili v Opavě jednoho z velkých zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji, společnost Ostroj, a.s. specializující se na výrobu důlních zařízení, kde si prohlédli výrobní haly a jednali s představiteli firmy především o úspěšné restrukturalizaci výroby a zvýšení počtu zaměstnanců.

Na závěr pracovní cesty do Moravskoslezského kraje předseda české vlády a ministr zahraničních věcí navštívili Svět techniky v Dolních Vítkovicích a setkali se s rektory z Vysoké školy báňské, Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě. Předmětem jednání byla především podpora zahraničních studentů na univerzitách v Moravskoslezském kraji či využití vědecko-výzkumného potenciálu univerzit v oblasti zvýšení zaměstnanosti a restrukturalizace průmyslové základny.

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-a-ministr-zaoralek-navstivili-moravskoslezsky-kraj-118524/

Nové pracovní pozice na Facebooku

Informace o nových aktualních pracovních pozicích můžete najít také na Facebooku.   Buďte ihned informování o nově zveřejněné pozici.  
  
__________________________________________________

12.4. 2013 - Případná nová těžba ve Starém Městě se vyhne průmyslové zóně Nové Pole

 

Karviná si vymohla dohodu: případná nová těžba se vyhne zóně Nové Pole

Karviná si vymohla dohodu: případná nová těžba se vyhne zóně Nové Pole

Karvinská průmyslová zóna Nové pole bude zcela vyloučena z nově plánované těžby OKD – vedení města dostalo oficiální příslib OKD. „Dohodli jsme s těžební společností OKD na tom, že případná nová těžba pod částí Staré Město nijak neovlivní průmyslovou zónu Nové Pole, zcela se jí vyhne a vyjednávat se bude výhradně o možné těžbě pod rezidenční částí. Stále platí kromě jiných původní požadavek města - nutná dohoda těžařů s vlastníky nemovitostí,“ řekl primátor Tomáš Hanzel s tím, že podmínka ochrany investic v zóně tu byla ze strany města od počátku jednání o možné nové těžbě. 
 
Nové plány na těžbu pod částí Karviné ohlásila společnost OKD na podzim roku 2011.„Od začátku jsme trvali na tom, že těžba nesmí ohrozit investice na Novém Poli, především pracovní místa v zóně. Bylo na OKD, jak to vyřeší – v případě, že by se zóně těžba nevyhnula, trvalo město na dohodě s firmami a přesunu investic do jiné lokality na náklady těžařů tak, aby pracovní místa byla zachována pro Karvinou, resp. Karvinsko. V zóně totiž pracuje naprostá většina lidí z našeho okresu a jsou to svým charakterem místa jiná než například v dolech, takže výhodně doplňují nabídku pracovního trhu,“ připomněl primátor Tomáš Hanzel. Společnost OKD o změně rozsahu těžebních plánů informovala MŽP.

„Jednání budou dále pokračovat jen pro oblast rezidenční části. Stále platí naše podmínka dohody s vlastníky domů. Nic se nemění ani na podmínkách města a státu v oblasti ochrany životního prostředí. Samozřejmě ať dosáhneme jakékoli dohody o nové těžbě, bude to bolet ty lidi, kteří se třeba budou muset  stěhovat, ale znovu opakuji, co jsem už dříve řekl: Karviná se městem v minulosti stala díky hornictví, zásoby uhlí pod Karvinou jsou stále státem určeny k vytěžení. My jsme odmítli maximalistickou variantu nové těžby a snažíme se dojednat podmínky tak, aby město bylo zasaženo co nejméně. Je třeba myslet na to, že OKD je největším zaměstnavatelem v regionu a že jen firmy dají našim lidem práci, stát ani město pracovní místa vytvářet nemohou. Rozhodování tedy není od počátku vůbec jednoduché a nyní jsme dosáhli v případě zóny významné dohody,“ doplnil primátor Karviné Tomáš Hanzel.

OKD ohlásilo nové plány na těžbu na podzim roku 2011, město tehdy jasně odmítlo maximalistickou variantu – tj. Darkov, starý Ráj a Staré Město, a připustilo pouze vyjednávání o možné těžbě pod částí Starého Města. Podmínky mj: dohoda se všemi vlastníky nemovitostí v zájmové oblasti, ochrana investic v průmyslové zóně, minimalizace vlivů těžby na povrch – zde šířeji samozřejmě desítky podmínek města i státu zahrnuté do procesu EIA (zkoumání vlivu těžby na ŽP). Připomenu, že rada města i stát (magistrát) poslaly proces do velké EIA, protože jak rada města (samospráva), tak stát, měly spoustu podmínek, s nimiž se společnost OKD ještě nevypořádala. 
 
V první etapě průmyslové zóny (10ha) Nové Pole podniká dnes 10 firem a pracují tam necelé dva tisíce lidí. Zóna je jednou z nejúspěšnějších a po stránce pracovních míst nejstabilnějších v kraji.  Firmy zásobují automobilky, ale vyrábějí také součástky pro bicykly, zdravotnický materiál apod. Druhá etapa má 7 ha a staví tam korejský Caltex výrobnu komponentů pro automobilový průmysl – zaměstnat by měl necelou stovku lidí, druhá etapa byla ovšem od počátku ze zájmového teritoria těžařů vyloučena, Caltex začal stavět vloni.

 

Šárka Swiderová
tisková mluvčí statutárního města Karviné 
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát,
Telefon 596  387 418; GSM:  604 238789
e-mail: sarka.swiderova@karvina.cz

 

 

 


Užitečné kontakty:

CZECHINVEST

MĚSTO KARVINÁ

ARCHIV AKTUALIT